Luật chơi tiến lên miền nam trên TienLen.com

Quy định, luật chơi bài tiến lên miền nam, hướng dẫn sử dụng trang web
Post Reply
nhatnam
Site Admin
Posts: 4
Joined: Mon Dec 31, 2018 9:51 am

Luật chơi tiến lên miền nam trên TienLen.com

Post by nhatnam » Mon Dec 31, 2018 10:13 am

Để chơi bài tiến lên, phải có ít nhất 2 người. Nếu chưa đủ người chơi, bạn có thể rủ người khác vào trang TienLen.com để cùng chơi miễn phí.

- Một bộ bài gồm có 52 lá, và mỗi quân bài gồm 2 phần, số và chất. Ví dụ như lá 5♥ có số 5 và chất cơ(♥)
- Trong 52 lá bài có 4 chất, mỗi chất có 13 lá (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A), gồm có 13 lá ♥ (cơ), 13 lá ♦(rô), 13 lá ♣ (nhép/chuồn/tép), và 13 lá ♠(bích)
- Chất ♠(bích) là nhỏ nhất, kế đến là chất ♣ (nhép/chuồn/tép), kế đến là chất ♦(rô), chất lớn nhất là chất ♥ (cơ). Nếu 2 lá bài có cùng số như 2♠ và 2♣ thì lá bài 2♣ lớn hơn vì có chất lớn hơn.
- Độ mạnh của lá bài được xếp theo độ mạnh từ nhỏ đến lớn như sau: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A, 2 . Lá bài có số 3 là lá nhỏ nhất, và lá 3♠ là lá nhỏ nhất trong 52 lá bài.
Lá bài có số 2, thường được gọi là heo, là lá lớn nhất, và lá 2♥ là lá lớn nhất trong 52 lá bài.

Các loại bài được định nghĩa như sau:
- 1 lá (cách gọi khác là rác, cóc, hoặc cây): 5 ♠
- 2 lá cùng số(đôi): 7♥ 7♣
- 3 lá cùng số(sám cô): 4♥ 4♦ 4♣
- 4 lá cùng số(Tứ quý): 8♥ 8♦ 8♣ 8♠
- Sảnh: 3 lá hoặc nhiều hơn có số liên tiếp nhau như 3♥ 4♠ 5♥ 6♠ 7♥. Lá có số 2 không được dùng để làm sảnh
- 3 đôi thông: 3♠ 3♥ 4♦ 4♥ 5♦ 5♥
- 4 đôi thông: 5♦ 5♥ 6♣ 6♥ 7♣ 7♥ 8♣ 8♦

Khi đánh bài này thì mục đích của ta là làm thế nào để đánh hết các lá bài ta có xuống trước nhất để được thắng.


Đánh bài

Ván bài được bắt đầu như sau:
- Ván bài thứ nhất: Người nào có lá 3♠ thì được đánh trước nhất
- Sau ván bài tới trắng: Người nào có lá 3♠ thì được đánh trước nhất
- Những ván bài khác: Người thắng ván bài trước ván đó sẽ được đánh trước nhất

Vòng đánh:
- Đánh theo ngược chiều kim đồng hồ quay
- Người bắt đầu vòng có thể đánh 1 lá, 2 lá cùng số(đôi), 3 lá cùng số(sám cô), 4 lá cùng số(tứ quý), sảnh, 3 đôi thông, hoặc 4 đôi thông, như các loại bài nêu trên.
- Người ra sau phải đánh bài có bài cùng loại và cao hơn người đánh trước, trừ trường hợp chặt 2(heo), tứ quý, 3 đôi thông, hoặc 4 đôi thông.

Hết vòng đánh:
Trong vòng đánh nếu một người bỏ lượt thì coi như người đó bỏ cả vòng. Những người còn trong vòng tiếp tục đánh cho đến khi không còn ai chặn được nữa,
chỉ còn một người trong vòng, thì người đánh cuối cùng được bắt đầu vòng mới.


Kết thúc ván bài:
Khi có người đánh hết bài thì người đó là người thắng ván bài, và những người còn lại coi như thua cuộc.

Luật chặt:

- 3 đôi thông chặt được heo, và 3 đôi thông nhỏ nhỏ hơn.
- Tứ quý chặt được 1 heo, 3 đôi thông, và tứ quý nhỏ hơn.
- 4 đôi thông chặt được 1 heo, 2 heo, 3 đôi thông, tứ quý, và 4 đôi thông nhỏ hơn

Tới trắng: Thắng luôn sau khi chia bài, người tới trắng sẽ nhận được từ mỗi người chơi trong bàn là 1 cược, không tính thối 2(heo), 3 đôi thông, tứ quý, 4 đôi thông...

Ván thứ nhất có tứ quý 3: 3♠ 3♣ 3♦ 3♥
Tứ quý 2: 2♠ 2♣ 2♦ 2♥
6 đôi: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♠ 6♥ 7♣ 7♥ J♠ J♦ K♠ K♣
5 đôi thông: 5♦ 5♥ 6♣ 6♥ 7♣ 7♥ 8♣ 8♦ 9♣ 9♦
12 lá đồng chất: 2♠ 3♠ 4♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠ A♠ A♣
2 tứ quý: 3♠ 3♣ 3♦ 3♥ 7♠ 7♣ 7♦ 7♥
4 bộ ba (sám cô): 3♠ 3♣ 3♦ 4♠ 4♣ 4♦ 6♠ 6♣ 6♦ 9♠ 9♣ 9♦ 10♥
6 đôi thông: 4♦ 4♥ 5♦ 5♥ 6♣ 6♥ 7♣ 7♥ 8♣ 8♦ 9♣ 9♦
Sảnh rồng: 3♠ 4♦ 5♣ 6♣ 7♥ 8♦ 9♦ 10♠ J♥ Q♠ K♣ A♥

Độ mạnh của bài tới trắng tăng dần như sau: Tứ quý 2 < 6 đôi < 5 đôi thông < 12 lá đồng chất < 2 tứ quý < 4 bộ ba < 6 đôi thông < Sảnh rồng.
Nếu có hơn 1 người tới trắng và có cùng loại thì xét lá cao nhất của loại đó. Độ ưu tiên được tính là số trước, rồi sau đó tính đến chất.
Ví dụ: có 2 người tới trắng, và người nào cũng có 6 đôi, thì xét đôi cao nhất của mỗi người. Đôi nào có số cao hơn sẽ thắng.
Nếu 2 đôi cao nhất có cùng số(giá trị), thì sẽ xét về chất của lá cao nhất của đôi đó. Chất cao hơn sẽ thắng.

Phạt Thối và chặt:
Phạt Thối và chặt:
2(heo) đen: 1 cược
2(heo) đỏ: 2 cược
3 đôi thông: 2 cược
Tứ Quý: 4 cược
4 đôi thông: 4 cược

Người thắng ván bài sẽ được nhận số cược từ mỗi người thua như sau:
1 cược

Để chơi, bạn theo đường dẫn sau đây: http://www.tienlen.com

Post Reply